Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov
na Moravě

Trvalý pobyt

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území republiky a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen předložit následující doklady:

  • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas ČR, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • vyplněný formulář "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu"

  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad prokazující oprávněnost užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva).*  Pokud občan takovýto doklad nevlastní, předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby, tj. vlastníka nemovitosti, uživatele bytu nebo provozovatele ubytovacího zařízení, o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; toto potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba předloží svůj průkaz totožnosti a potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. V každém případě musí být vždy předložen doklad, prokazující vlastnické či užívací právo k objektu, na jehož adresu se občan přihlašuje k trvalému pobytu.

* Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Kdo hlásí změnu místa trvalého pobytu:

  • občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popř. pěstoun
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti či platební kartou na zdejším oddělení. Pokud občan hlásí změnu místa trvalého pobytu za dítě do 15ti let, správní poplatek se nevybírá.

Při změně místa trvalého pobytu je občanovi oddělena vyznačená část občanského průkazu a současně vydáno potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Do 15ti pracovních dnů po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu. Na zdejším oddělení je možné požádat o vydání nového občanského průkazu zároveň s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Zjistí-li se při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. V případě ukončení trvalého pobytu na území republiky je občan povinen do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa dosavadního trvalého pobytu. Ukončení trvalého pobytu na území republiky nemá v žádném případě vliv na další trvání státního občanství.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (např. nájemce bytu) ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, jehož užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, zaniklo a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana lze podat buď písemně (formulář ke stažení) nebo po předchozí tel. dohodě ústně do protokolu. Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen.

Do 15ti pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu.

Úřad

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 1 2
3 4

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Naši partneři

Obec Mladějov na Moravě

Obec Mladějov na Moravě