Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov
na Moravě

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

CzechPOINT je dostupný na Obecním úřadě v úředních hodinách. Služby poskytované prostřednictvím CzechPOINTu Mladějov na Moravě:

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete: 

řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz. 

Výpis z insolvenčního rejstříku

 • výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete znát:

identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje ( konkrétní osoba)

Výpis z katastru nemovitostí

 • úplný nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete znát:

 1. list vlastnictví - je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
 2. u seznamu nemovitostí – je třeba znát katastrální území včetně:
 3. a) parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
  b) číslo popisné, jedná-li se o stavbu
 4. u seznamu jednotek - je třeba znát katastrální území, popisné číslo domu ale i přesné číslo bytu

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

Výpis z obchodního rejstříku

 • úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výpis z rejstříku trestů

 • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

osoba, které se výpis týká - platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Zmocněnec - v případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres místa narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
 • Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výpis z živnostenského rejstříku

 • úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete znát:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Výpis registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Vybraná kontaktní místa CzechPOINT autorizují od 1. ledna kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Co potřebujete:

Pro zhotovení výpisu je třeba předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v České republice - mají přiděleno rodné číslo.

Výpis registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

Výpis registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Jde o:

ohlášení živnosti
ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému CzechPOINT, které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Zároveň pracovník CzechPOINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník CzechPOINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.

Správní poplatek vybíraný pracovištěm CzechPOINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech CzechPOINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem CzechPOINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Agendy ISDS

V souvislosti s platností zákona č.300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek.
Prostřednictvím systému Czech POINT je možné zažádat o tyto služby :

 • žádost o zřízení datové schránky
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby ( zrušení osoby )
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma, mimo poplatku za opakované vydání přístupových údajů do datové schránky, který činí 200,- Kč.

Konverze dokumentů

V rámci služby Czech POINT je možno provést autorizovanou konverzi dokumentů na žádost občana. Dokument, který obdrží občan datovou schránkou má po provedení autorizované konverze platnost originálu.

Služba je zpoplatněna částkou 30,- Kč za každou stránku.

Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Ceník služeb poskytovaných prostřednictvím Czech POINTu

výpis z Katastru nemovitostí: 

 • 100,- Kč / 1. strana
 • 50,- Kč / další strana

výpis z Obchodního rejstříku:

 • 100,- Kč / 1. strana
 • 50,- Kč / další strana

výpis z Živnostenského rejstříku

 • 100,- Kč / 1. strana
 • 50,- Kč / další strana

výpis z Restříku trestů

 • 100,- Kč

výpis z Restříku trestů právnických osob

 • 100,- Kč / 1. strana
 • 50,- Kč / další strana

výpis z bodového hodnocení řidiče

 • 100,- Kč / 1. strana
 • 50,- Kč / další strana

výpis z Insolvenčního rejstříku

 • 100,- Kč / 1. strana
 • 50,- Kč / další strana

Úřad

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 1
2 3 4 5

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Naši partneři

Obec Mladějov na Moravě

Obec Mladějov na Moravě