Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov
na Moravě

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu „Rosteme se zvířátky“

Vzdělávací program „Rosteme se zvířátky“ vychází z potřeb, zájmů a možností dětí, z materiálního vybavení MŠ a jejího prostředí. Vzdělávací aktivity jsou nabízeny hravou a tvořivou formou, podněcují zájem o získávání dovedností, vědomostí a návyků, radost z poznání a ovládání nových dovedností. Jednotlivá období jsou zakončena dopolední bojovkou v okolí vesnice (les, louka, zahrady, pole,…) s plněním úkolů, které prověří znalosti dětí z uplynulého období. O průběhu vzdělávání jsou rodiče průběžně informování formou aktuální výzdoby MŠ a nástěnek, kde se jednotlivá témata odrážejí.

Usilujeme o to, aby při každodenním působením byly obsaženy cíle všech pěti oblastí pomocí vzdělávací nabídky v podobě integrovaných tematických bloků. Jednotlivé bloky jsou dále zpracovány do měsíčních a týdenních témat. Veškeré činnosti dětí by měly vést k rozvoji zdravého sebevědomí, vlastní zodpovědnosti, samostatnosti a k celkovému tělesnému rozvoji dětí. K tomu vede cesta zdravou a přirozenou výchovou.

Prostřednictvím ŠVP nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči (kulturní akce, akce pro rodiče s dětmi, tvořivé dílny, výlety, denní pohybové aktivity, dopolední hry venku s plněním úkolů, nabídka sportovních aktivit...).  Vzdělávání rozvíjí především osobnost dítěte, podporuje jeho tělesný a duševní rozvoj, napomáhá k chápání okolního světa, motivuje k dalšímu poznávání a učení, učí žít děti ve společnosti druhých a dodržovat a respektovat normy.

Maximálně využíváme individuální přístup k dítěti. Jsou využívány vhodné metody a formy práce s dětmi.

Na počátku měsíce budou děti seznámeny se stěžejním příběhem, který bude prolínat dalšími týdenními tématy pro uchování zásadní myšlenky.  Každý blok bude ukončen „bojovou hrou“ s plněním úkolů a hledáním pokladu, která děti vtáhne do okolní přírody MŠ a zábavnou formou jim umožní zopakovat si získané vědomosti a dovednosti z předchozích témat. Zároveň jim nabídne bohaté pohybové vyžití díky přírodnímu terénu.                                                            

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Ve velké míře je využíváno především spontánního učení. Všechny činnosti jsou dostatečně motivované, vyvážené.

Měsíční témata

  1. Jdeme do školy – Hlavním záměrem je adaptace dětí na nové prostředí, na nové kamarády a zaměstnance školy, na nové prostředí, seznámení se s novými pravidly, s režimem dne, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování nových vztahů, vzájemného respektu…Vytvořit vztah k prostředí, ve kterém žije, kde se cítí bezpečně, chování dítěte v MŠ, význam rodiny pro dítě.
  2. Zvířátka společně pečují o zahrádku– Děti se seznamují s měnící se přírodou, chováním se k ní, se sklizní ovce a zeleniny, jejím významem pro člověka a využití, s potřebou přírodu chránit a šetrně s ní zacházet, stopy v přírodě, vytvářet synergii – společně toho dokážeme mnohem víc, jsme tým.
  3. Veverčák Viktorín vypráví o podzimu – Charakteristické znaky podzimu, proměny počasí, ochrana zdraví, péče o něj a o tělo, seznámení s lidským tělem, prevence nemocí, dodržování hygienických zásad, otužování, nebezpečné vlivy, být proaktivní, nést odpovědnost za svůj život, neobviňovat ostatní z neúspěchu.
  4. Vánoční čas s Viktorínem a zvířátky– Rozvoj a upevňování citových vztahů v rodině a ke svému okolí, prožívání předvánočních příprav a tradic, výroba dárečků.
  5. Zima s dikobrazem Bodlináčem – Charakteristické znaky ročních období, zimní sporty, možnosti dopravy, pravidla bezpečného chování na silnici, péče o ptáky v zimě, to nejdůležitější dávat na první místo, nejdřív práce potom zábava a tím předcházet nepříjemným pocitům.
  6. Co dělá Sofie celý den? - Seznamování s časovými vztahy, upevňování si posloupnosti dnů v týdnu, měsíců v roce, můj den, vážit si práce dospělých, znát jejich povolání, pracovní náčiní, materiály, poznávat věci, které slouží člověku k práci, aktivní příprava na karneval, soutěže, výzdoba MŠ, volně žijící zvířata za polárním kruhem, bude kladen důraz na celkovou rovnováhu činností a těla.
  7. Tchořice Lilie pomáhá přivolat sluníčko – Charakteristické znaky jara, pozorování probouzení přírody, schopnost soustředěně naslouchat čtenému textu, jeho reprodukce i dramatizace, hodnocení postav, oslava svátků jara, dodržování místních tradic, myslet způsobem výhra výhra, myslet pozitivně, nevzdávat to a neurážet se, každý může vyhrát.
  8. Nejen králík Skokan má mláďata – Seznamování s názvy zvířat a jejich mláďat, jak žijí, péče o ně, možná nebezpečí ze strany zvířat, čarodějnický týden, nejdříve se snažte pochopit, pak být pochopeni, nejdříve poslouchat, potom mluvit, umění naslouchat.
  9. Alenčin měsíc květů – Posilování vztahů v rodině, vážit si maminky a její péče o nás, citový vztah k přírodě, vnímat její krásu v období květů, umět o ni pečovat a chránit, pozorování kvetoucích stromů.
  10. Cestujeme s Dobrákem po Zemi – Získávání povědomí o životě na planetě Zemi, o vesmíru, planetách, o světadílech (moře x pevnina), solidarita, různé národnosti, rasové odlišnosti, získání schopností orientovat se v literatuře (kniha, encyklopedie, atlas, časopis), zopakovat si bezpečnost, rozumně vnímat nebezpečí, předcházet mu, schopnost plánovat si věci dopředu pro lepší výsledky, začínat s myšlenkou na konec (mít vizi, plán).

Každý čtvrtletní blok bude završen společnou odpolední akcí rodičů a dětí, která bude tematicky zaměřena na příslušný čtvrtletní blok.

Organizace

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Naši partneři

Obec Mladějov na Moravě

Obec Mladějov na Moravě