Navigace

Obsah

Podklady pro nejbližší zasedání zastupitelstva obce

 

schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce - viz úřední deska

 

schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Mateřské školy

 

zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - viz úřední deska

 

inventarizace 2017

 

schválení hospodářského výsledku obce - 2.235.997,20 Kč

 

schválení hospodářského výsledku Mateřské školy - 43.693,72 Kč

 

rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy - 29.226 fond odměn

                                                                            - 14.467,72 rezervní fond

 

prodej obecních pozemků:

p.č. 119, p.č. 120/1, p.č. 120/4, p.č. 120/5, p.č. 120/6

část pozemku 1809/1