Navigace

Obsah

Uskutečněné zakázky

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Na základě tohoto zákona má obec jako zadavatel veřejné zakázky zákonnou povinnost uveřejňovat informace o veřejných zakázkách na svém profilu zadavatele. ZVZ definuje profil zadavetele jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
Obec Mladějov na Moravě má svůj profil zadavatele uveřejněn na internetové adrese https://www.
Zároveň budou všechny veřejné zakázky a výběrová řízení uveřejňovány na této stránce.
 
 
Mladějov na Moravě - Dopravní automobil (SDH) (2017)  

 

 

 
Výměna střešní krytiny na budově kulturního domu (2016)  

 

 

 
 
Odpočinkové místo u kostela v Mladějově na Moravě (2016)  

výzva k podání nabídky zde ke stažení

zadávací dokumentace

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde ke stažení

smlouva k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

výše skutečně uhrazené ceny za dílo - 198.674,38 Kč

 

 
Těžba a výkup dřeva z lesního porostu ve vlastnictví obce (2016)  

výzva k podání nabídky zde ke stažení

zadávací dokumentace zde ke stažení

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde ke stažení

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde ke stažení

smlouva k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

výše skutečně uhrazené ceny za dílo - 300.167,15 Kč

 

Územní plán obce Mladějov na Moravě (2015)  

výzva k podání nabídky zde ke stažení

zadávací dokumentace zde ke stažení

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde ke stažení

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde ke stažení

smlouva k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

výše skutečně uhrazené ceny za dílo - 119.000 Kč

 

Těžba a výkup dřeva z lesního porostu ve vlastnictví obce (2015)  

výzva k podání nabídky zde ke stažení

zadávací dokumentace zde ke stažení

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde ke stažení

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde ke stažení

smlouva k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

výše skutečně uhrazené ceny za dílo - 378.180,91 Kč

 

Dětské hřiště - Obec Mladějov na Moravě (2015)  

výzva k podání nabídky zde ke stažení

zadávací dokumentace zde ke stažení

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde ke stažení

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde ke stažení

smlouva k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

výše skutečně uhrazené ceny za dílo - 365.866 Kč

 

 

Zpracování projektové dokumentace - ČOV a splašková kanalizace  

 

 

Chodníky - Mladějov na Moravě  

 

 

Obnova kulturního domu - výměna oken a vchodových dveří (2013)  

výzva k podání nabídky zde ke stažení

zadávací dokumentace zde ke stažení

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde ke stažení

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde ke stažení

smlouva k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

výše skutečně uhrazené ceny za dílo - 469.999 Kč

kup z lesního porostu ve vlastnictví obceTěžba a výkup dřeva z lesního porostu ve vlastnictví obce

Dětské hřiště - Obec Mladějov na Moravě 1. hřiště  

 

 

Oprava chodníku v obci Mladějov na Moravě  

 

 

 

 

Evidenční číslo zakázky: 104547

Evidenční číslo formuláře Název zadavatele: Název zakázky Druh Datum uveřejnění Typ
316717 7000000004547 Obec Mladějov na Moravě Oprava chodníku v obci Mladějov na Moravě - dodatek č. 1
   3
03.01.2012 Řádný
 

Evidenční číslo zakázky: 60064047

Evidenční číslo formuláře Název zadavatele:

Název zakázky

Druh Datum uveřejnění Typ
115381 6006404703001 Obec Mladějov na Moravě Oprava chodníku v obci Mladějov na Moravě
   3
12.08.2011 Řádný