Navigace

Obsah

Profil veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel:
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě 56
569 35  Madějov na Moravě

Statutární zástupce:
Lukáš Marek – starosta obce
Tel.: 461 323 160
Mob.: 774 713 311
E-mail: ou.mladejov@tiscali.cz

Kontaktní osoba:
Lukáš Marek – starosta obce
Tel.: 461 323 160
Mob.: 774 713 311
E-mail: ou.mladejov@tiscali.cz

IČO: 00277002, zadavatel není plátce DPH
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s.
Číslo účtu: 101197068/0300

 

Veřejný zadavatel zveřejňuje:
. písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

. odůvodnění veřejné zakázky

. textovou část zadávací dokumentace

. dodatečné informace

. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o vyloučení uchazače v případech, že si to vyhradí v zadávacích podmínkách

. veškeré smlouvy uzavřené na veřejné zakázky, včetně jejich změn a dodatků

. výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

. seznam subdodavatelů dodavatele  veřejné zakázky, kterým bylo dodavatelem za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z ceny zakázky

 

Profil veřejného zadavatele
Nadlimitní zákazka

Obor  
Cena  
Rozsah nadlimitní zakázka
Předmět  
Evidenční číslo  
Uzávěrka  
Termín realizace  
Popis viz Úřední deska
Přílohy  

Podlimitní zákazka

Obor  
Cena  
Rozsah podlimitní  zakázka
Předmět  
Evidenční číslo  
Uzávěrka  
Termín realizace  
Popis viz Úřední deska
Přílohy  

Zakázky malého rozsahu

Obor  
Cena  
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět  
Evidenční číslo  
Uzávěrka  
Termín realizace  
Popis viz Úřední deska
Přílohy

 

 

 

Uskutečněné zakázky

Evidenční číslo zakázky: 104547

Evidenční číslo formuláře Název zadavatele: Název zakázky Druh Datum uveřejnění Typ
316717 7000000004547 Obec Mladějov na Moravě Oprava chodníku v obci Mladějov na Moravě - dodatek č. 1
   3
03.01.2012 Řádný
 

Evidenční číslo zakázky: 60064047

Evidenční číslo formuláře Název zadavatele:

Název zakázky

Druh Datum uveřejnění Typ
115381 6006404703001 Obec Mladějov na Moravě Oprava chodníku v obci Mladějov na Moravě
   3
12.08.2011 Řádný