Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejné zakázky se podle výše předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu – viz § 12 uvedeného zákona. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce – viz § 7 až § 10 uvedeného zákona.

Zadání veřejné zakázky

Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace a dokumenty, týkající se procesu zadávání všech veřejných zakázek od objemu 200 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb a od objemu 600 tis. Kč bez DPH u stavebních prací. Uvedené informace a dokumenty jsou zveřejněny po podpisu příslušné smlouvy smluvními stranami.

Zahájení výběrového či zadávacího řízení zakázky

 • Zahájení nadlimitní veřejné zakázky

  (od 131 402 000 Kč bez DPH na stavební práce a od 5 244 000 Kč bez DPH na dodávky a služby) je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, profilu zadavatele

 • Zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

  (od 10 000 000 Kč bez DPH do 131 402 000 Kč bez DPH) je zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele

 • Zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení

  (od 6 000 000 Kč bez DPH do 10 000 000 Kč bez DPH) je zveřejněno na profilu zadavatele.

 • Zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby

  (od 2 000 000 Kč bez DPH do 5 244 000 Kč bez DPH) je zveřejněno na profilu zadavatele.

 • Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu

  (od 100 000 Kč bez DPH do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a od 300 000 Kč do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce) je zveřejněno na profilu zadavatele.

 

Užitečné odkazy

Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Věstník veřejných zakázek

Zákon o veřejných zakázkách