Navigace

Obsah

       Územní plán Mladějov na Moravě

  • s datem nabytí účinnosti 28. dubna 2017

  • Pořizovatel: Obec Mladějov na Moravě / Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování

  • Zpracovatel: A - PROJEKT Pardubice s.r.o.

 

Vydaný územní plán obce Mladějov na Moravě, včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na obecním úřadě Mladějov na Moravě a na Krajském úřadu Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.

 

grafická část: 

 

textová část: