Navigace

Obsah

Kolik nás je...

 

V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 31.12.2019

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 435 občanů ČR a hlášen 1 občan SK.

Celkem je v Mladějově na Moravě evidováno k 31.12.2019 - 436 občanů. Z toho

je 215 žen a 221 mužů.

 

Průměrný věk občana Mladějova je 41,78 let, z toho je průměrný věk u mužů

40,99 a průměrný věk u žen 42,59 let.

 

Věková struktura              muži                            ženy 
0 - 15 let 38                                 43
16 - 18 let 10                                 10
19 - 65 let 135                               116
66 - 89 let 37                                 46
90 let a více 0                                   1

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2019                         Počet
narození   7
úmrtí   5
přistěhovaní   16
odstěhovaní   4

 

Rodinný stav občanů                      Počet
svobodní   221
ženatý / vdaná   157
rozvedení   24
vdovec / vdova   34

 

Nejčastější jména v obci:

 

Mužská              Ženská                           Neobvyklá jména 
Pavel                    18x  Marie               13x         Adriana, Ariana
Petr                      14x  Jana                11x         Andreas, Florian,
Martin                   11x  Věra                  8x         Josefína,
Jiří                        10x  Eva, Anna          7x         Liliana, Milota,
Josef, Jaroslav        9x  Lucie                 7x         Sofie, Valery
Zdeněk, Karel         8x  Petra                 6x         Živa