Navigace

Obsah

Kolik nás je...

 

V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 30.06.2018

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 429 občanů ČR a hlášen 1 občan SK.

Celkem je v Mladějově na Moravě evidováno k 30.06.2018 - 430 občanů. Z toho

je 212 žen a 228 mužů.

 

Průměrný věk občana Mladějova je 42,87 let, z toho je průměrný věk u mužů

42,09 a průměrný věk u žen 43,69 let.

 

Věková struktura              muži                            ženy 
0 - 15 let 34                                  40
16 - 18 let 7                                    6
19 - 65 let 142                               118
66 - 89 let 36                                  47
90 let a více 1                                    0

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2018                         Počet
narození   1
úmrtí   5
přistěhovaní   5
odstěhovaní   6

 

Rodinný stav občanů                      Počet
svobodní   211
ženatý / vdaná   159
rozvedení   22
vdovec / vdova   38

 

Nejčastější jména v obci:

 

Mužská              Ženská                           Neobvyklá jména 
Pavel                    20x  Marie               17x         Adelhaid, Adriana
Petr                      13x  Jana                11x         Andreas, Florian,
Josef                    11x  Věra                  9x         Gregor, Josefína,
Martin, Jaroslav    10x  Eva, Anna          7x         Liliana, Milota,
Zdeněk , Jiří           9x  Ludmila, Lucie   7x         Sofie, Valery
František, Karel      8x  Petra                 6x