Navigace

Obsah

Kolik nás je...

 

V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 30.06.2020

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 436 občanů ČR a hlášen 1 občan SK.

Celkem je v Mladějově na Moravě evidováno k 30.06.2020 - 437 občanů. Z toho

je 217 žen a 220 mužů.

 

Průměrný věk občana Mladějova je 41,93 let, z toho je průměrný věk u mužů

41,33 a průměrný věk u žen 42,54 let.

 

Věková struktura              muži                            ženy 
0 - 15 let 36                                 42
16 - 18 let 9                                  11
19 - 65 let 137                               118
66 - 89 let 38                                 45
90 let a více 0                                   1

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2020                         Počet
narození   6
úmrtí   5
přistěhovaní   6
odstěhovaní   7

 

Rodinný stav občanů                      Počet
svobodní   223
ženatý / vdaná   151
rozvedení   27
vdovec / vdova   36

 

Nejčastější jména v obci:

 

Mužská              Ženská                           Neobvyklá jména 
Pavel                    18x  Marie               13x         Adriana, Ariana
Petr                      14x  Jana                11x         Andreas, Florian,
Martin                   11x  Věra                  8x         Josefína,
Jiří                        10x  Eva, Anna          7x         Liliana, Milota,
Josef, Jaroslav        9x  Lucie                 7x         Sofie, Valery
Zdeněk, Karel         8x  Petra                 6x         Živa