Navigace

Obsah

Kolik nás je...

 

V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 31.03.2019

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 432 občanů ČR a hlášen 1 občan SK.

Celkem je v Mladějově na Moravě evidováno k 31.03.2019 - 433 občanů. Z toho

je 216 žen a 217 mužů.

 

Průměrný věk občana Mladějova je 42,18 let, z toho je průměrný věk u mužů

41,64 a průměrný věk u žen 42,73 let.

 

Věková struktura              muži                            ženy 
0 - 15 let 36                                  44
16 - 18 let 7                                    8
19 - 65 let 139                               117
66 - 89 let 33                                  47
90 let a více 1                                    1

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2019                         Počet
narození   3
úmrtí   2
přistěhovaní   7
odstěhovaní   1

 

Rodinný stav občanů                      Počet
svobodní   214
ženatý / vdaná   159
rozvedení   23
vdovec / vdova   37

 

Nejčastější jména v obci:

 

Mužská              Ženská                           Neobvyklá jména 
Pavel                    20x  Marie               17x         Adelhaid, Adriana
Petr                      13x  Jana                11x         Andreas, Florian,
Josef                    11x  Věra                  9x         Gregor, Josefína,
Martin, Jaroslav    10x  Eva, Anna          7x         Liliana, Milota,
Zdeněk , Jiří           9x  Ludmila, Lucie   7x         Sofie, Valery
František, Karel      8x  Petra                 6x