Navigace

Obsah

Informace pro včelaře  

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním.

Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

Formulář oznámení naleznete zde.

 

Užitečné odkazy:     

Český svaz včelařů

Časopis Včelařství

Ministerstvo zemědělství ČR