Navigace

Obsah

V souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance má ČNB výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince, včetně mincí pamětních, a řídit peněžní oběh. ČNB dbá o plynulý a hospodárný peněžní oběh. Prostřednictvím svých sedmi poboček

  • Praha
  • Hradec Králové
  • Brno
  • Ostrava
  • Ústí nad Labem
  • České Budějovice
  • Plzeň

spravuje zásoby bankovek a mincí, stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a vyměňuje poškozené peníze za nové. Zajišťuje uměleckou a technickou přípravu platidel, jejich výrobu a dodávky. Podílí se na přípravě právní a technické ochrany platidel proti padělání a na jejich realizaci. Zkoumá platnost platidel a eviduje padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky.

Bankovky  
Informace k ukončení platnosti bankovek

Ukončení platnosti dvacetikorunové bankovky

Platnost bankovek s nominální hodnotou 20 korun skončila 31. srpna 2008. Bankovky již není možné vyměnit. V oběhu zůstala dvacetikorunová mince.

Neplatné bankovky bylo možné do 31. srpna 2014 vyměňovat na zastoupeních ČNB v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem.

 

Ukončení platnosti padesátikorunové bankovky

Platnost bankovky nominální hodnoty 50 korun s vyobrazením svaté Anežky České na lícní straně není možné používat od 1. dubna 2011. V oběhu zůstala padesátikorunová mince.

Neplatné padesátikorunové bankovky bude možné do 31. března 2017 vyměnit na zastoupeních ČNB v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem. Výměna bude na počkání a zdarma.

Leták s informacemi k ukončení platnosti bankovky.

 

Ukončení platnosti bankovek vzor 1993 hodnoty 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč

K 31.1.2007 skončila platnost nejstarších typů bankovek vzoru 1993 v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč.

Výměna bankovek v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč není až do odvolání časově omezena.

Bankovky vzoru 1993 uvedených hodnot se od později vydaných vzorů liší zejména tím, že na lícní straně mají letopočet 1993 a na rubové straně v pravé dolní části bankovky s vodoznakem není vytištěno grafické logo.

                    

Později vydané bankovky mají na lícní straně letopočet 1995 nebo pozdější a na rubové straně mají v pravé dolní části vytištěno grafické logo ve tvaru srdce u 50 Kč, v podobě písmena K u 100 Kč, v podobě knihy u 200 Kč a v podobě růže u 500 Kč.

                     

Ukončení platnosti bankovek 1000 Kč a 5000 Kč vzoru 1993

Dnem 1. července 2001 skončila platnost tisícových a pětitisícových bankovek vzoru 1993. Bankovky stejných hodnot, ale pozdějších vzorů, tj. 1000 Kč vzorů 1996 a 2008 a 5000 Kč vzorů 1999 a 2009, zůstávají nadále v platnosti.

Platné vzory obou bankovek se od neplatných liší přítomností grafického symbolu, iridiscentního pruhu, oranžových vláken a rozdílnou barvou opticky proměnlivé barvy.

Neplatné bankovky obou hodnot vyměňují od 1. července roku 2004 do odvolání České národní banky.

Informace k novým vzorům bankovek

Nový vzor 500 Kč bankovky

Česká národní banka vydává dne 1. dubna 2009 do oběhu novou bankovku v nominální hodnotě 500 Kč vzoru 2009, která obsahuje oproti starším vzorům více ochranných prvků. Vzory bankovek se stejným nominálem, které byly uvedeny do oběhu v letech 1995 a 1997, zůstávají i nadále v platnosti.

Leták s informacemi k novému vzoru bankovky.

 

Nový vzor 1000 Kč bankovky

Česká národní banka vydává dne 1. dubna 2008 do oběhu bankovku v nominální hodnotě 1000 Kč vzoru 2008, jejíž ochranné prvky jsou oproti starším vzorům inovovány. Dosavadní obíhající bankovka 1000 Kč vzoru 1996 zůstává i nadále v platnosti. Starší bankovka 1000 Kč vzoru 1993 je již neplatná, ale stále vyměnitelná v pobočkách České národní banky.

Leták s informacemi k novému vzoru bankovky.

 

Nový vzor 2000 Kč bankovky

Česká národní banka vydává dne 2. července 2007 do oběhu bankovku v nominální hodnotě 2000 Kč vzor 2007, která obsahuje oproti starším vzorům více ochranných prvků. Všechny dosavadní vzory bankovek se stejným nominálem, které byly poprvé uvedeny do oběhu v letech1996 a 1999, zůstávají i nadále v platnosti.  

Leták s informacemi k novému vzoru bankovky.

 

Nový vzor 5000 Kč bankovky

Nový vzor nejvyššího nominálu ze současné řady českých bankovek vydává Česká národní banka do oběhu 1. prosince 2009. Ochranné prvky nové bankovky jsou v porovnání se staršími vzory inovovány.

Leták s informacemi k novému vzoru bankovky.

Dosavadní bankovky 5000 Kč vzoru 1999 zůstávají i nadále v platnosti. Starší bankovky 5000 Kč vzoru 1993 jsou již neplatné, ale stále je možné je na pobočkách České národní banky vyměnit.

 

Mince  
Informace k ukončení platnosti mincí

Ukončení platnosti deseti a dvacetihaléřové mince

Dne 31. října 2003 skončila platnost mincí s nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů.

Neplatné 10 a 20ti haléřové mince bylo možné vyměňovat v komerčních bankách provádějících pokladní službu, nejpozději však do konce října 2004. Do konce října 2009 pak výměnu neplatných mincí zajišťovaly zastoupení České národní banky v sedmi městech ČR.

V současné době už nelze neplatné mince v hodnotě 10 a 20 haléřů měnit.

 

Ukončení platnosti padesátihaléřové mince

Dne 31. srpna 2008 skončila platnost mince s nominální hodnotou 50 haléřů. Mince již není možné vyměnit.

Neplatné mince bylo možné do 31. srpna 2014 vyměňovat na zastoupeních ČNB v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem.

zdroj: česká národní banka