Navigace

Obsah

ROZPOČET OBCE MLADĚJOV NA MORAVĚ.....

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtunávrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočetschválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Účinnost od 21. 2. 2017

 

Schválené rozpočty obce Mladějov na Moravě                         

Návrh rozpočtu pro rok 2019         Rozpočet pro rok 2019, schválen 19.12.2018

Návrh rozpočtu pro rok 2018         Rozpočet pro rok 2018, schválen 20.12.2017

Návrh rozpočtu pro rok 2017         Rozpočet pro rok 2017, schválen 16.12.2016

Návrh rozpočtu pro rok 2016         Rozpočet pro rok 2016, schválen 16.12.2015

Návrh rozpočtu pro rok 2015         Rozpočet pro rok 2015, schválen 29.12.2014

Návrh rozpočtu pro rok 2014         Rozpočet pro rok 2014, schválen 19.12.2013

Návrh rozpočtu pro rok 2013         Rozpočet pro rok 2013, schválen 20.12.2012

Návrh rozpočtu pro rok 2012         Rozpočet pro rok 2012, schválen 16.12.2011

Návrh rozpočtu pro rok 2011         Rozpočet pro rok 2011, schválen 20.12.2010

                                      

 

Schválená rozpočtová opatření obce Mladějov na Moravě

Rok 2019

rozpočtové opatření č.1

rozpočtové opatření č.2

rozpočtové opatření č.3

rozpočtové opatření č.4

rozpočtové opatření č.5

rozpočtové opatření č.6

rozpočtové opatření č.7

rozpočtové opatření č.8

 

Schválená rozpočtová provizoria obce Mladějov na Moravě

Prozatím nebylo přijato žádné rozpočtové provizorium.

          

Schválené střednědobé výhledy obce Mladějov na Moravě

Střednědobý výhled pro období 2014 - 2020, schválen dne 29.12.2014.

Střednědobý výhled pro období 2009 - 2015, schválen dne 05.03.2010.

Střednědobý výhled pro období 2005 - 2009, schválen dne

 

Rozpočtová odpovědnost

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

 

  Příjem v roce 2018 9 584
  Příjem v roce 2017 7 582
 

Příjem v roce 2016

7 490
  Příjem v roce 2015 9 273
  Průměr příjmů za poslední 4 roky 8 482
  účet 281 - Krátkodobé úvěry 0
  účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0
  účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0
  účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky 0
  účet 322 - Směnky k úhradě 0
  účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0
  účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení 0
  účet 451 - Dlouhodobé úvěry 590
  účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0
  účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 0
  účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení 0
  účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě 0
  Dluh celkem 590
  Podíl dluhu k průměru příjmů 6.95 %
 

5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky

 

 

Rozpočet Mladějov na Moravě

Schválený rozpočet 5 400 000 Kč
Upravený rozpočet 7 033 810 Kč
Skutečné čerpání 5 605 659 Kč
Čerpání 79,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
254 000 301 000 87 723 29,14
626 000 851 000 525 297 61,73
760 000 766 000 182 325 23,80
575 000 627 000 510 217 81,37
440 000 825 000 736 859 89,32
0 8 000 8 000 100,00
278 000 412 250 411 532 99,83
80 000 101 000 77 393 76,63
1 657 000 1 977 920 1 935 766 97,87
30 000 83 350 78 321 93,97
700 000 1 081 290 1 052 226 97,31
5 400 000 7 033 810 5 605 659 79,70
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.