Navigace

Obsah

ROZPOČET OBCE MLADĚJOV NA MORAVĚ.....

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtunávrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání příslušného orgánu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený rozpočetschválený závěrečný účet musí být zveřejněn do 30 dnů od jeho schválení příslušnými územními orgány. Tyto dokumenty musí být zveřejněny až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu na následující kalendářní rok.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria musí být zveřejněna do 30 dnů od jejich schválení, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu.

Schválené rozpočtové opatření musí být zveřejněno do 30 dnů od jeho schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Účinnost od 21. 2. 2017

 

Schválené rozpočty obce Mladějov na Moravě                         

Návrh rozpočtu pro rok 2020         Rozpočet pro rok 2020, schválen 17.12.2019

Návrh rozpočtu pro rok 2019         Rozpočet pro rok 2019, schválen 19.12.2018

Návrh rozpočtu pro rok 2018         Rozpočet pro rok 2018, schválen 20.12.2017

Návrh rozpočtu pro rok 2017         Rozpočet pro rok 2017, schválen 16.12.2016

Návrh rozpočtu pro rok 2016         Rozpočet pro rok 2016, schválen 16.12.2015

Návrh rozpočtu pro rok 2015         Rozpočet pro rok 2015, schválen 29.12.2014

Návrh rozpočtu pro rok 2014         Rozpočet pro rok 2014, schválen 19.12.2013

Návrh rozpočtu pro rok 2013         Rozpočet pro rok 2013, schválen 20.12.2012

Návrh rozpočtu pro rok 2012         Rozpočet pro rok 2012, schválen 16.12.2011

Návrh rozpočtu pro rok 2011         Rozpočet pro rok 2011, schválen 20.12.2010

                            

Schválená rozpočtová opatření obce Mladějov na Moravě

Rok 2020

rozpočtové opatření č. 1

rozpočtové opatření č. 2

rozpočtové opatření č. 3

rozpočtové opatření č. 4

rozpočtové opatření č. 5

rozpočtové opatření č. 6

rozpočtové opatření č. 7

rozpočtové opatření č. 8

 

Schválená rozpočtová provizoria obce Mladějov na Moravě

Prozatím nebylo přijato žádné rozpočtové provizorium.

          

Schválené střednědobé výhledy obce Mladějov na Moravě

Střednědobý výhled pro období 2021 - 2025, schválen dne 17.12.2019.

Střednědobý výhled pro období 2015 - 2020, schválen dne 29.12.2014.

Střednědobý výhled pro období 2009 - 2015, schválen dne 05.03.2010.

Střednědobý výhled pro období 2005 - 2009, schválen dne

 

Rozpočtová odpovědnost

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

 

  Příjem v roce 2019 7 684
  Příjem v roce 2018 9 584
 

Příjem v roce 2017

7 582
  Příjem v roce 2016 7 490
  Průměr příjmů za poslední 4 roky 8 085
  účet 281 - Krátkodobé úvěry 0
  účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0
  účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0
  účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky 0
  účet 322 - Směnky k úhradě 0
  účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0
  účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení 0
  účet 451 - Dlouhodobé úvěry 315
  účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0
  účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 0
  účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení 0
  účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě 0
  Dluh celkem 315
  Podíl dluhu k průměru příjmů 3.89 %
 

5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky

 

 

Rozpočet Mladějov na Moravě

Schválený rozpočet 6 181 000 Kč
Upravený rozpočet 7 712 770 Kč
Skutečné plnění 7 683 844 Kč
Plnění 99,62 %
Schválený rozpočet 6 406 000 Kč
Upravený rozpočet 7 988 700 Kč
Skutečné čerpání 6 795 034 Kč
Čerpání 85,06 %
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.