Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 31.12.2019

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 7 684 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 6 795 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  889 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 24 tis. Kč

Uhrazené splátky 275 tis. Kč

Dluhová služba celkem 299 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 42 700 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 890 tis. Kč

Pohledávky brutto 289 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 289 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 164 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 3 369 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   720 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 351 tis. Kč

Krátkodobé závazky  370 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 6.369 tis. Kč

Výnosy Celkové 7.887 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1.517 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  3,89

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  1,33

Celková likvidita  15,19

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,89