Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 30.06.2018

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 4 480 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 3 538 tis. Kč

 

 Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  943 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 21 tis. Kč

Uhrazené splátky 129 tis. Kč

Dluhová služba celkem 150 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 41 558 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 235 tis. Kč

Pohledávky brutto 641 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 641 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 524 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 4 506 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 204 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 749 tis. Kč

Krátkodobé závazky  455 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 2 416 tis. Kč

Výnosy Celkové 3 856 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1 440 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2018