Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 30.09.2019

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 5 592 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 3 782 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  1.810 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 24 tis. Kč

Uhrazené splátky 275 tis. Kč

Dluhová služba celkem 299 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 43 938 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 896 tis. Kč

Pohledávky brutto 516 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 516 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 388 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 6 376 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem  1.648 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 421 tis. Kč

Krátkodobé závazky  1.227 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 4.079 tis. Kč

Výnosy Celkové 5.846 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1.767 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  6,95

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  1,88

Celková likvidita  13,66

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,12