Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 31.12.2017

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 7 582 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 5 606 tis. Kč

 

 Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  1.976 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 51 tis. Kč

Uhrazené splátky 248 tis. Kč

Dluhová služba celkem 299 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 39 473 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 35 330 tis. Kč

Pohledávky brutto 368 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 368 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 251 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 3 603 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 249 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 878 tis. Kč

Krátkodobé závazky  371 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 5 055 tis. Kč

Výnosy Celkové 7 291 tis. Kč

Výsledek hospodaření 2 236 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2017