Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 31.12.2020

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 7 945 tis. Kč

 

 

 Výdaje (konsolid.) 6 966 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  979 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 9 tis. Kč

Uhrazené splátky 290 tis. Kč

Dluhová služba celkem 299 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 44 297 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 37 783 tis. Kč

Pohledávky brutto 338 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 338 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 200 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 6 058 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   424 tis. Kč

Dlouhodobé závazky  61 tis. Kč

Krátkodobé závazky  363 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 5.874 tis. Kč

Výnosy Celkové  8.036 tis. Kč

Výsledek hospodaření 2.162 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Zadluženost a stav bankovních účtů

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  0,30

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  0,75

Celková likvidita  17,44

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,76