Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 30.09.2020

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 5 889 tis. Kč

 

 

 Výdaje (konsolid.) 4 008 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  1 881 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 9 tis. Kč

Uhrazené splátky 290 tis. Kč

Dluhová služba celkem 299 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 43 547 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 936 tis. Kč

Pohledávky brutto 632 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 632 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 507 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 5 837 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   649 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 208 tis. Kč

Krátkodobé závazky  401 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 2.407 tis. Kč

Výnosy Celkové 3.489 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1.082 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Zadluženost a stav bankovních účtů

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  0,30

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  0,75

Celková likvidita  17,44

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,76