Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 31.03.2019

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 1 756 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 1 514 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  242 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 7 tis. Kč

Uhrazené splátky 67 tis. Kč

Dluhová služba celkem 75 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 42 136 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 385 tis. Kč

Pohledávky brutto 598 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 598 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 468 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 5 000 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem  819 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 549 tis. Kč

Krátkodobé závazky  270 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 1.394 tis. Kč

Výnosy Celkové 2.090 tis. Kč

Výsledek hospodaření 696 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  6,95

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  1,88

Celková likvidita  13,66

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,12