Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 31.03.2018

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 1 913 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 1 512 tis. Kč

 

 Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  400 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 11 tis. Kč

Uhrazené splátky 64 tis. Kč

Dluhová služba celkem 75 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 40 217 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 35 337 tis. Kč

Pohledávky brutto 683 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 683 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 566 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 4 028 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 163 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 814 tis. Kč

Krátkodobé závazky  349 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 1 216 tis. Kč

Výnosy Celkové 2 061 tis. Kč

Výsledek hospodaření 845 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2018