Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 30.06.2020

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 2 570 tis. Kč

 

 

 Výdaje (konsolid.) 2 345 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  225 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 24 tis. Kč

Uhrazené splátky 275 tis. Kč

Dluhová služba celkem 299 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 43 339 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 746 tis. Kč

Pohledávky brutto 668 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 668 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 543 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 5 780 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   687 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 280 tis. Kč

Krátkodobé závazky  4088 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 1.364 tis. Kč

Výnosy Celkové 2.150 tis. Kč

Výsledek hospodaření 786 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Zadluženost a stav bankovních účtů

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  3,89

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  1,33

Celková likvidita  15,19

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,89