Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 30.09.2018

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 6 929 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 5 676 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  1.252 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 30 tis. Kč

Uhrazené splátky 195 tis. Kč

Dluhová služba celkem 244 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 41 660 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 241 tis. Kč

Pohledávky brutto 540 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 540 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 423 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 4 704 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 025 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 683 tis. Kč

Krátkodobé závazky  342 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 4 460 tis. Kč

Výnosy Celkové 5 645 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1 185 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2018