Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

 hospodaření k 30.06.2019

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 3 532 tis. Kč

 

 Výdaje (konsolid.) 2 543 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  989 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 14 tis. Kč

Uhrazené splátky 136 tis. Kč

Dluhová služba celkem 150 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 42 989 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 36 321 tis. Kč

Pohledávky brutto 777 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 777 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 648 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 5 738 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem  833 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 490 tis. Kč

Krátkodobé závazky  343 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 2.397 tis. Kč

Výnosy Celkové 3.987 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1.589 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2019

 

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  6,95

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  1,88

Celková likvidita  13,66

Ukazatel dluhové služby (v %)  3,12