Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Současnost mateřské školy.....

Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy (dále škola) vykonává činnost mateřské školy s celodenním provozem (06.30 – 15.30h.) a školní jídelny, která zajišťuje stravování dětem a cizím strávníkům. Škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí.

Předškolní vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Poznáváme svět kolem nás, který je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a aby vytvářel základy klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.

Naším cílem je, aby byly děti na konci předškolního období úměrně svému věku fyzicky, psychicky a sociálně samostatné a připravené vyrovnávat se s přirozenou životní realitou, aby byly schopny dále se příznivě rozvíjet a vzdělávat.

Svým působením se snažíme doplňovat rodinnou výchovu,  obohacovat  denní program dětí a poskytovat jim odbornou péči. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.

MŠ úzce spolupracuje se zřizovatelem, organizačními složkami v obci a veřejností. Akce pořádané pro rodiče i širokou veřejnost jsou nedílnou součástí života školy. Tradičně a to je: veřejná Mikulášská besídka v sokolovně, Mikulášské divadelní představení s nadílkou, Vítání Vánoc v obci, vánoční nadílka v MŠ, výlet do ZŠ před zápisem dětí do 1.třídy, maškarní karneval v sokolovně, veřejná besídka ke Dni matek v sokolovně, účast na oslavě Dne dětí v ZŠ v Kunčině, oslava Dne dětí v MŠ – sportovní dopoledne, oslava Dne dětí na Gymnáziu v M.Třebové, Sluníčkový den, Srdíčkový den, výlet mladějovskou úzkokolejkou, školní výlet (ZOO, koupání), Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků, kulturní vystoupení při vítání občánků v obci.

Vzdělávací proces zajišťují dvě plně kvalifikované pedagogické pracovnice.