Mladějov na Moravě - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace o provozu podatelny a o přijímání dokumentů dle vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby (§2 odst. 3) 

 

Adresa pro doručování dokumentů 
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě 56
569 35 Mladějov na Moravě

Adresa podatelny 
Obecní úřad
Mladějov na Moravě 56, 1. NP, dveře č. 31
569 35 Mladějov na Moravě

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 8:00 – 16:30
Úterý: 8:00 – 11:00
Středa: 8:00 – 16:30
Čtvrtek: 8:00 – 11:00
Pátek: 8:00 – 11:00

Elektronická adresa podatelny

ou.mladejov@tiscali.cz

Identifikátor datové schránky
ukea3u2

Přehled datových formátů dokumentů
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, html, jpg, pdf, rtf, txt, xls, zfo.

Přehled přenosných technických nosičů dat
USB Flashdisk, DVD, CD

Postup v případě zjištění výskytu chybného datového formátu nebo škodlivého kódu

Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci („škodlivý kód“), datová zpráva není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslána informace, že doručená zpráva není považována za řádně doručenou.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je podatelně dodán dokument v analogové nebo digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze z něj určit odesílatele, podatelna jej vyrozumí o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění.
Nepodaří-li se zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává.

 

 

Zodpovídá: Správce Webu