Mladějov na Moravě - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Místní poplatek ze psů.

Splatnost poplatku do 31. března příslušného roku.

Forma úhrady:
a) do pokladny v kanceláři obecního úřadu, dle úředních hodin
b) bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, 

    číslo účtu 101 197 068 / 0300

 

Způsob označení úhrady pro správnou identifikaci:

         variabilní symbol: 1341xxx

xxx - nahraďte číslem popisným nemovitosti, za kterou je místní poplatek hrazen

 

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Splatnost poplatku do 31. března příslušného roku.

Forma úhrady:
a) do pokladny v kanceláři obecního úřadu, dle úředních hodin
b) bezhotovostním převodem na bankovní účet obce,

    číslo účtu 101 197 068 / 0300

 

Způsob označení úhrady pro správnou identifikaci:

         variabilní symbol: 1340xxx

xxx - nahraďte číslem popisným nemovitosti, za kterou je místní poplatek hrazen

 

Zodpovídá: Správce Webu