Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zelená škola

  • Cílem projektu Zelená škola® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
  • Projekt Zelená škola® je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Zapojit se mohou učitelé, žáci, rodiče, ale i další veřejnost.
  • V rámci tohoto projektu poskytuje svým žákům a zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

 

 

Sběrné místo v Mateřské škole Mladějov na Moravě

 

Seznam elektroodpadu dle přílohy č.7 zákona č. 185/2001 Sb., o odadech, ve znění pozdějších předpisů:

1. malé domácí elektrospotřebiče

2. telekomunikační zařízení

3. spotřebitelská zařízení

4. osvětlovací zařízení

5. elektrické a elektronické zařízení

6. hračky, vybavení pro volný čas a sporty

7. baterie a akumulátory