Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Oznámení o konání zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 a jeho organizaci.

Typ: ostatní
informace pro rodiče

Zápis do Mateřské školy, Mladějov na Moravě, okres Svitavy

2021/2022

 

Proběhne v souladu s právními předpisy ve dnech

od 2. května do 16. května  2021.

 

Formulář  žádosti bude dostupný na webových stránkách MŠ nebo osobně v MŠ od 13. 4. 2021.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • V období od 2. 5. – 16. 5. 2021
 • do datové schránky školy ijm783r
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

   

 • Dne 4. 5. 2021 od 9. 00 – 15.30 hodin

 

 • osobním podáním ve škole (čas domluvte telefonicky)

   

  Přílohy žádosti:

 • řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení o očkování
 • občanský průkaz (v případě osobního podání)
 • rodný list dítěte (stačí prostá kopie v případě podání dálkovým způsobem)
 • v případě dítěte se zdravotním postižením je nutné v den zápisu předložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě i registrujícího dětského lékaře, na jehož základě je  rozhodováno ředitelkou mateřské školy o přijetí dítěte
 • občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR (§20 odst. 2 šk. zákona ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 Vás žádáme o dodržování bezpečnostních opatření. Tzn. nosit ochranu úst a v případě vyšší koncentrace osob dodržovat rozestupy minimálně 2 m. Dbejte na bezpečnost Vaši, dětí i zaměstnanců školy.

 


Příloha

Vytvořeno: 14. 4. 2021
Poslední aktualizace: 14. 4. 2021 11:05
Autor: Správce Webu