Navigace

Obsah

Profil veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel:
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov na Moravě 56
569 35  Madějov na Moravě

Statutární zástupce:
Lukáš Marek – starosta obce
Tel.: 461 323 160
Mob.: 774 713 311
E-mail: ou.mladejov@tiscali.cz

Kontaktní osoba:
Lukáš Marek – starosta obce
Tel.: 461 323 160
Mob.: 774 713 311
E-mail: ou.mladejov@tiscali.cz

IČO: 00277002, zadavatel není plátce DPH
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s.
Číslo účtu: 101197068/0300

 

Veřejný zadavatel zveřejňuje:
. písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

. odůvodnění veřejné zakázky

. textovou část zadávací dokumentace

. dodatečné informace

. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o vyloučení uchazače v případech, že si to vyhradí v zadávacích podmínkách

. veškeré smlouvy uzavřené na veřejné zakázky, včetně jejich změn a dodatků

. výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

. seznam subdodavatelů dodavatele  veřejné zakázky, kterým bylo dodavatelem za plnění subdodávky uhrazeno více než 10% z ceny zakázky

 

Profil veřejného zadavatele
Nadlimitní zákazka

Obor  
Cena  
Rozsah nadlimitní zakázka
Předmět  
Evidenční číslo  
Uzávěrka  
Termín realizace  
Popis viz Úřední deska
Přílohy  

Podlimitní zákazka

Obor  
Cena  
Rozsah podlimitní  zakázka
Předmět  
Evidenční číslo  
Uzávěrka  
Termín realizace  
Popis viz Úřední deska
Přílohy  

Zakázky malého rozsahu

Obor  
Cena  
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět  
Evidenční číslo  
Uzávěrka  
Termín realizace  
Popis viz Úřední deska
Přílohy

 

 

 

Uskutečněné zakázky

 

Evidenční číslo zakázky: 32021

Smlouva  Název zadavatele:

Název zakázky

  Datum uveřejnění Typ
115381 Kupní smlouva Obec Mladějov na Moravě Modernizace jevištního vybabení kulturního domu
  
 17.06.2021 Řádný

 

Evidenční číslo zakázky: 22021

Smlouva  Název zadavatele:

Název zakázky

  Datum uveřejnění Typ
115381 Kupní smlouva  Obec Mladějov na Moravě Příkopové rameno pro obec Mladějov na Moravě
  
 17.06.2021 Řádný

 

Evidenční číslo zakázky: 12021

Smlouva  Název zadavatele:

Název zakázky

  Datum uveřejnění Typ
115381 Smlouva o dílo Obec Mladějov na Moravě Vypracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky "Kanalizační přípojky kanalizace Mladějov na Moravě"
  
 17.06.2021 Řádný

 

Evidenční číslo zakázky: 12020

Smlouva  Název zadavatele:

Název zakázky

  Datum uveřejnění Typ
115381 Kupní smlouva Obec Mladějov na Moravě Komunální traktor pro obec Mladějov na Moravě
  
 20.12.2020 Řádný

 

Evidenční číslo zakázky: 12019

Smlouva  Název zadavatele:

Název zakázky

  Datum uveřejnění Typ
115381 Smlouva o dílo Obec Mladějov na Moravě Rekonstrukce topení v budově kulturního domu 2. etapa
  
 12.09.2019 Řádný

Dodatek č.1

Obec Mladějov na Moravě Rekonstrukce topení v budově kulturního domu  2. etapa
    
12.10.2019 Řádný