Navigace

Obsah

       Změna č. 1 Územního plánu obce Mladějov na Moravě

  • s datem nabytí účinnosti 08. června 2013

  • Pořizovatel: Obec Mladějov na Moravě / Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování

  • Zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

 

Vydaná Změna č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na OÚ Mladějov na Moravě a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování.

 

grafická část: 

 

textová část: