Navigace

Obsah

Kolik nás je...

 

V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 30.06.2022

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 446 občanů ČR a hlášen 1 občan SK.

Celkem je v Mladějově na Moravě evidováno k 30.06.2022 - 447 občanů. Z toho

je 227 žen a 220 mužů.

 

Průměrný věk občana Mladějova je 41,58 let, z toho je průměrný věk u mužů

40,53 a průměrný věk u žen 42,59 let.

 

Věková struktura              muži                            ženy 
0 - 15 let 39                                 39
16 - 18 let 10                                 15
19 - 65 let 133                               118
66 - 89 let 37                                 54
90 let a více 1                                   1

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2022                          Počet
narození   2
úmrtí   2
přistěhovaní   3
odstěhovaní   2

 

Rodinný stav občanů                      Počet
svobodní   235
ženatý / vdaná   144
rozvedení   30
vdovec / vdova   38

 

Nejčastější jména v obci:

 

Mužská              Ženská                           Neobvyklá jména 
Pavel                    18x  Marie               13x         Adriana, Ariana
Petr                      14x  Jana                11x         Andreas, Florian,
Martin                   11x  Věra                  8x         Josefína,
Jiří                        10x  Eva, Anna          7x         Liliana, Milota,
Josef, Jaroslav        9x  Lucie                 7x         Sofie, Valery
Zdeněk, Karel         8x  Petra                 6x         Živa