Navigace

Obsah

Číslo popisné / evidenční  

Doklad o přidělení č. p. a č. e.  vydává obecní úřad (nikoli stavební úřad).

V souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích přidělí obecní úřad nové stavbě číslo popisné nebo číslo evidenční. Vlastník stavby (budovy) je poté povinen na svůj náklad označit budovu do 30 dnů od vydání oznámení o přidělení čísla určeného obcí číslem popisným. Vlastníci zkolaudované stavby sice o přidělení čísla urychleně žádají, protože jej potřebují k přihlášení se na poště, u správců sítí i k zápisu do katastru nemovitostí, nicméně již budovu přiděleným číslem neoznačí. V případě, že povinná osoba neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem (týká se i staré zástavby), může obec dle zákona o obcích uložit vlastníkům budov pokutu až do výše 10.000 Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době má poštovní doručovatelka stále větší problémy s doručováním, vyzýváme, všechny majitele nemovitostí, aby svoji nemovitost označili dle zákona. V případě trvání tohoto problému, by bylo nutné provést kontrolu.

 

Formulář: Žádost o přidělení č.p./č.e.