Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 31.12.2021

Finanční ukazatele

 Příjmy (konsolid.) 8 686 tis. Kč

 

 

 Výdaje (konsolid.) 8 542 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  143 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 0 tis. Kč

Uhrazené splátky 25 tis. Kč

Dluhová služba celkem 25 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 46 404 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 39 642 tis. Kč

Pohledávky brutto 432 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 432 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 271 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 6 177 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   510 tis. Kč

Dlouhodobé závazky  45 tis. Kč

Krátkodobé závazky  465 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 4.787 tis. Kč

Výnosy Celkové  6.305 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1.519 tis. Kč

 

Zadluženost a stav bankovních účtů

 

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech

 

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)  0,00

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  0,85

Celková likvidita  14,04

Ukazatel dluhové služby (v %)  0,29