Navigace

Obsah

Český červený kříž

 

 

Český červený kříž v Mladějově na Moravě:

ČČK má v obci Mladějov na Moravě dlouholetou tradici. Je aktivní organizací, která svoji činnost zaměřuje hlavně na kulturní akce pro děti. Pořádá maškarní karneval, který je velmi pestrý, má plno soutěží a her zakončených diskotékou.

Oblíbená Mikulášská nadílka s čertem a mikulášem je známá v celém okolí. Členové jsou aktivní a napomáhají kde je třeba.

V současnosti má ČČK Mladějov na Moravě 59 členů, z toho 38 žen a 21 mužů. Výbor má 5 členů. Předsedkyní je dlouholetá členka paní Drahomíra Lišková.