Navigace

Obsah

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Region tvořený částí tzv. Malé Hané s centrem v  Jevíčku městě založeném ve 13. století a částí někdejšího německého jazykového ostrova Hřebečsko s centrem v moravské Třebové, městě založeném rovněž kolem poloviny 13. století.

Region je položen v malebné krajině – Moravskotřebovsko má charakter členité pahorkatiny, jejíž součástí je Moravskotřebovská kotlina, Malá Haná je součástí Boskovické brázdy, další části Jevíčska patří do Konické a Bouzovské vrchoviny. Region přísluší k povodí Třebůvky, jejímž největším přítokem je Jevíčka.

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi:


Členové regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

 

Cíl a účel svazku

Předmětem činnosti svazku obcí je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. Tento předmět činnosti je naplňován zejména realizací strategického plánu rozvoje a ostatních úkolů, stanovených v ročních plánech činnosti správními orgány svazku.

Informace o svazku

Název :

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Právní forma :

Svazek obcí podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Vznikl transformací sdružení obcí podle § 151 cit. zákona s přechodem veškerého majetku, pohledávek, závazků, práv a povinností na svazek obcí s novým názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska.

Svazek obcí je evidovaný v registru Okresního úřadu ve Svitavách.

IČO :

69834458

DIČ :

265-69834458

Sídlo :

T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Tel. : 461353120

Fax : 461311572

E-mail : starosta@mtrebova.cz

web    : www.regionmtj.cz

Struktura svazku obcí :

Předseda svazku :

Ing. Tomáš Kolkop (Město Moravská Třebová

Místopředseda svazku :

Dušan  Pávek, dipl. um. (Město Jevíčko)

Správní výbor :

Jiří Smékal (Obec Chornice)

Mgr. Iveta Glocová (Obec Jaroměřice)

Dušan  Pávek, dipl. um. (Město Jevíčko)

Ing. Milan Šedaj (obec Městečko Trnávka)

Ing. Tomáš Kolkop   (Město Moravská Třebová)

Jarmila Řezníčková ( obec Staré Město)

Lukáš Marek (obec Mladějov na Moravě)

Revizní komise :

Tvoří ji představitelé tří obcí:

  Obce Kunčina
  Obce Křenov
  Obce Útěchov

Smírčí komise :

Tvoří ji představitelé 5ti obcí:

  Obce Biskupice
  Obce Březina
  Obce Dlouhá Loučka
  Obce Rychnov na Moravě
  Obce Vranová Lhota