Navigace

Obsah

Hospodaření mateřské školy.....

k 30.09.2022

Majetek

Majetek celkem 1.010 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 129 tis. Kč

Pohledávky brutto 159 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 159 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto   157 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek    698 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem     353 tis. Kč

Dlouhodobé závazky      0 tis. Kč

Krátkodobé závazky   353 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové          2.373 tis. Kč

Výnosy Celkové            2.783 tis. Kč

Výsledek hospodaření      409 tis. Kč

 

Výkazy mateřské školy.....

Rok 2022                                        

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2022

Rok 2021                                        

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2021

Rok 2020                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2020

Rok 2019                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2019

Rok 2018                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2018

Rok 2017                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2017

Rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2016

Rok 2015

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2015

Rok 2014

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2014

Rok 2013

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2013

Rok 2012

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2012