Navigace

Obsah

Historie mateřské školy.....

Počátek péče o předškolní děti v Mladějově na Moravě se datuje rokem 1949. Tehdy byla 1. března zřízena mateřská škola v základní (tehdy národní) škole. Ale už 1. září téhož roku byla přestěhována do dvou místností fary (současná budova MŠ), která je v těsné blízkosti školy. Jednalo se pouze o polodenní péči bez stravování, ale i přesto do MŠ docházelo 26 dětí.

Od 1. listopadu 1950 bylo zavedeno polodenní stravování v národní škole, odkud byla předškolním dětem strava donášena.

Přes léto se z mateřské školy stával žňový útulek, ve kterém zůstávaly děti až do večera.

O stravu se po dohodě s panem farářem starala jeho kuchařka.

1. 1. 1954 vznikla samostatná mateřská škola. První ředitelkou byla paní Anna Odehnalová.

V té době bylo v mateřské škole historicky nejvíce dětí – 49.

Kromě paní ředitelky v MŠ pracovala učitelka a pěstounka.

V roce 1960 začala přístavba dalších dvou místností a sociálního zařízení a přestavba kuchyně a jídelny. Tu začaly využívat i děti ze sousední základní školy.

Dva následující roky byla MŠ dvoutřídní a byly přijaty další dvě učitelky. Ale postupně začala klesat docházka (kolem dvaceti dětí) a opět se stala MŠ školou jednotřídní.

V letech 1966 – 1980 byla dokončena omítka na celé budově školy, vybudováno oplocení zahrady, betonové pískoviště, nainstalovány průlezky, kolotoč, houpačky, skluzavka. Zavedena teplá voda, ústřední topení.

V  80. letech nastala situace, kdy bylo dětí hodně a některé žádosti o umístění nemohly být kladně vyřízeny. Ale zlom nastal v polovině 90. let, kdy se počet dětí natolik snížil, že byl v MŠ zkrácen provoz a zůstala tu pouze jedna pedagogická pracovnice.

1.9. 1996 zanikla sousedící základní škola a zdálo se, že se tak stane i se školou mateřskou. Ale vybudováním jídelny a vznikem vývařovny pro cizí strávníky přímo v budově MŠ, byl provoz zachován.

Dnem 1.1. 2003 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity. Vznikla tak příspěvková organizace s názvem  Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy. Zřizovatelem je Obec Mladějov.

 

(Čerpáno z Kroniky Mateřské školy Mladějov na Moravě.)