Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Finanční zabezpečení dítěte

 

      -  stravné :  35,-Kč / den (přesnídávka, oběd, svačina)

      -   úplata za předškolní vzdělávání : 210,-Kč / měsíc. Děti v posledním

          ročníku školné neplatí.

        

Platí se zálohově do dvacátého dne předchozího měsíce částka 840,- Kč          (předškolní děti 630,-)  na účet školy: 182 046 236/0300.

Každému je přidělen jedinečný variabilní symbol pro identifikaci platby.          Vyúčtování probíhá 2x ročně: k 31. lednu a 31. srpnu.