Navigace

Obsah

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Region tvořený částí tzv. Malé Hané s centrem v  Jevíčku městě založeném ve 13. století a částí někdejšího německého jazykového ostrova Hřebečsko s centrem v moravské Třebové, městě založeném rovněž kolem poloviny 13. století.

Region je položen v malebné krajině – Moravskotřebovsko má charakter členité pahorkatiny, jejíž součástí je Moravskotřebovská kotlina, Malá Haná je součástí Boskovické brázdy, další části Jevíčska patří do Konické a Bouzovské vrchoviny. Region přísluší k povodí Třebůvky, jejímž největším přítokem je Jevíčka.

Mikroregion Moravskotřebovska a Jevíčska zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). V tomto území o rozloze cca 420 km2 založila v roce 1999 dvě spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska čítající okolo 28 tisíc obyvatel. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 32 členskými obcemi:


Členové regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

 

Cíl a účel svazku

Předmětem činnosti svazku obcí je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. Tento předmět činnosti je naplňován zejména realizací strategického plánu rozvoje a ostatních úkolů, stanovených v ročních plánech činnosti správními orgány svazku.

Informace o svazku

Název :

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Právní forma :

Svazek obcí podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Vznikl transformací sdružení obcí podle § 151 cit. zákona s přechodem veškerého majetku, pohledávek, závazků, práv a povinností na svazek obcí s novým názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska.

Svazek obcí je evidovaný v registru Okresního úřadu ve Svitavách.

IČO :

69834458

DIČ :

265-69834458

Sídlo :

T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Tel. : 461353120

Fax : 461311572

E-mail : starosta@mtrebova.cz

web    : www.regionmtj.cz

Struktura svazku obcí :

Předseda svazku :

JUDr. Miloš Izák (Město Moravská Třebová

Místopředseda svazku :

Dušan  Pávek, dipl. um. (Město Jevíčko)

Správní výbor :

Jiří Smékal (Obec Chornice)

Rostislav Grulich (Obec Jaroměřice)

Dušan  Pávek, dipl. um. (Město Jevíčko)

Ing. Milan Šedaj (Městečko Trnávka)

JUDr. Miloš Izák   (Město Moravská Třebová)

Jarmila Řezníčková (Staré Město)

Drahomíra Lišková (Mladějov na Moravě)

Revizní komise :

Tvoří ji představitelé tří obcí:

  Obce Kunčina
  Obce Křenov
  Obce Útěchov

Smírčí komise :

Tvoří ji představitelé 5ti obcí:

  Obce Biskupice
  Obce Březina
  Obce Dlouhá Loučka
  Obce Rychnov na Moravě
  Obce Vranová Lhota