Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obecní rozpočet

Rozpočet

mapový portál obce

mapový portál

Zdravotnictví.....

Nemocnice Svitavy, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Chrudim

 

Školství.....

 

            

Dopravní info

Jsme součástí.....

Náš region

  Svaz měst a obcíVýchodní Čechy

 

Obsah

Přírodní rezervace a přírodní památky

 

Pod skálou

Tuto přírodní památku najdeme mezi Mladějovským vrchem (647 m n. m.) a obcí Nová Ves v serpentině při silnici do Dětřichova. Její rozhloha je 21,1, hektarů. Lokalita byla mimo jiné fenomény vyhlášena pro ochranu přirozeně se vyskytujících tisů červených v bukových porostech. Za zmínku stojí též bohatý výskyt teplomilných rostlin na obnažených výchozech skal a hnízdiště výra velkého v opuštěném lomu.

       

Hřebečovský hřbet

Hřebečovský hřbet je úzké horské pásmo, které najdeme v oblasti Svitavské pahorkatiny mezi městy Moravská Třebová a Svitavy. Horský hřbet se táhne v délce od Třebovského sedla jižním směrem k obci Pohledy. Směrem k městu Moravská Třebová jsou stráně tohoto vrcholku velmi strmé a naopak směrem k městu Svitavy klesají stráně pozvolna.

Hřebečovský hřbet je odborníky označován za dokonalou, tedy nejlepší, ukázku kuesty na území České republiky. Co je to kuesta? V oboru geomorfologie se tímto termínem označuje profilově asymetrický vrchol hory nebo hřebenu.

Většina území Hřebečovského hřbetu je zalesněná a nejvyšším místem tohoto horského pásma je vrcholek Roh ( 660 m.n.m.), který se zvedá nad obcí Hřebeč. Mezi vrcholky Roh a severním směrem Hřebeč ( 622 m.n.m.) byl v horském masívu vybudován tunel, kterým vede silnice spojující města Moravskou Třebovou a Svitavy. Severním směrem od tunelu je velmi strmá stěna nesoucí název Stěna mrtvých.

Hřebečovský hřbet nabízí dva unikáty – rezavý potok a vyhlídku, ke které se sestupuje. Rezavý potok skutečně není žádný výmysl, rezavost a jedovatost toku, který vyvěrá z vodní štoly pod současnou betonárnou na Hřebči, je způsobena uvolňováním kovů do vody. Aby vše kolem říčky neuhynulo, vzniklo na ní několik kaskád a hrází, které mají vodu okysličit a snížit tak její kyselost. A ta vyhlídka? Jmenuje se Nad Doly a sestupuje se k ní z vrcholu hřbetu.

                          

                                                           

Zdroj a foto: hrebecskedulnistezky.cz

Rohová

Strmé partie Hřebečovského hřbetu jsou od roku 1998 přírodní rezervací, pojmenovanou podle nejvyššího vrcholu hřbetu Roh – Rohová. Rezervace se táhne od hřebečských dolů (důl Theodor) až k silnici z Pohledů na Křenov. Rozhloha Rohové je 296,9 hektarů. Přírodní rezervace chrání souvislý porost někdy až pralesního charakteru s výskytem některých vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů, například kriticky ohrožený starček skalní byť byl až do svého objevení na Rohové v roce 2008 považován na území Česka za vyhynulý druh. Ve zdejších puklinách skalních stěn jsou malé jeskyně, které si jako své zimoviště oblíbili netopýři.

  

Přírodní rezervace Rohová chrání vzácnou květenu a živočichy. Především rozsáhlé přirozené květnaté bučiny a suťové porosty. Najdeme zde 6 informačních tabulí, které nás provedou přírodní rezervací a seznámí s důlní těžbou na Hřebči, geologií a geomorfologií, hydrologií, rostlinstvem, živočistvem a historii Hřebečska.