Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hospodaření mateřské školy.....

k 30.06.2020

Majetek

Majetek celkem 1 110 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 0 tis. Kč

Pohledávky brutto 178 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 178 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 176 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 916 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   443 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 41 tis. Kč

Krátkodobé závazky  402 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 1.342 tis. Kč

Výnosy Celkové 1.837 tis. Kč

Výsledek hospodaření 495 tis. Kč

 

Výkazy mateřské školy.....

Rok 2020                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2020

Rok 2019                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2019

Rok 2018                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2018

Rok 2017                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2017

Rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2016

Rok 2015

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2015

Rok 2014

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2014

Rok 2013

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2013

Rok 2012

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2012