Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hospodaření mateřské školy.....

k 30.06.2020

Majetek

Majetek celkem 1 030 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 0 tis. Kč

Pohledávky brutto 224 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 224 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 222 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 797 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   392 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 125 tis. Kč

Krátkodobé závazky  266 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 645 tis. Kč

Výnosy Celkové 1.033 tis. Kč

Výsledek hospodaření 388 tis. Kč

 

Výkazy mateřské školy.....

Rok 2020                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2020

Rok 2019                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2019

Rok 2018                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2018

Rok 2017                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2017

Rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2016

Rok 2015

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2015

Rok 2014

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2014

Rok 2013

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2013

Rok 2012

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2012