Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hospodaření mateřské školy.....

k 31.12.2020

Majetek

Majetek celkem 731 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 0 tis. Kč

Pohledávky brutto 246 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 246 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 244 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 471 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem   439 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 168 tis. Kč

Krátkodobé závazky  272 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 2.813 tis. Kč

Výnosy Celkové 2.813 tis. Kč

Výsledek hospodaření 0 tis. Kč

 

Výkazy mateřské školy.....

Rok 2020                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2020

Rok 2019                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2019

Rok 2018                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2018

Rok 2017                                         

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2017

Rok 2016

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2016

Rok 2015

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2015

Rok 2014

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2014

Rok 2013

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2013

Rok 2012

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Schválení závěrky za rok 2012