Navigace

Obsah

Kolik nás je...

 

V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 30.06.2017

přihlášeno k trvalému pobytu celkem 438 občanů ČR a hlášen 1 občan SK.

Celkem je v Mladějově na Moravě evidováno k 30.06.2017 - 439 občanů. Z toho

je 215 žen a 224 mužů.

 

Průměrný věk občana Mladějova je 42,64 let, z toho je průměrný věk u mužů

41,87 a průměrný věk u žen 43,45 let.

 

Věková struktura              muži                            ženy 
0 - 15 let 34                                  41
16 - 18 let 7                                    6
19 - 65 let 146                                122
66 - 89 let 36                                  46
90 let a více 1                                    0

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2017                         Počet
narození   1
úmrtí   2
přistěhovaní   1
odstěhovaní   8

 

Rodinný stav občanů                      Počet
svobodní   214
ženatý / vdaná   167
rozvedení   22
vdovec / vdova   36

 

Nejčastější jména v obci:

 

Mužská              Ženská                           Neobvyklá jména 
Pavel                  22x  Marie      19x                  Adelhaid, Adriana
Josef                  13x  Jana       12x                   Andreas, Florian,
Martin, Petr        12x  Eva         10x                   Gregor, Josefína,
Jaroslav, Jiří       11x  Věra        9x                     Liliana, Milota,
Zdeněk               10x  Anna        8x                      Sofie, Valery
František, Karel    8x  Ludmila    7x