Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 30.06.2017

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) 3 525 tis. Kč

 

Výdaje (konsolid.) 2 433 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  1.092 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 27 tis. Kč

Uhrazené splátky 122 tis. Kč

Dluhová služba celkem 150 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 38 844 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 34 875 tis. Kč

Pohledávky brutto 819 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 819 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 802 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 2 874 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 415 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 995 tis. Kč

Krátkodobé závazky 420 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 2 345 tis. Kč

Výnosy Celkové 3 766 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1.421 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2017