Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 31.12.2016

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) 7 490 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) 6 533 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  957 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 64 tis. Kč

Uhrazené splátky 406 tis. Kč

Dluhová služba celkem 470 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 37 363 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 33 978 tis. Kč

Pohledávky brutto 1 253 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 1 253 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 1 235 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 1 876 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 849 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 1 117 tis. Kč

Krátkodobé závazky 732 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 5 426 tis. Kč

Výnosy Celkové 6 989 tis. Kč

Výsledek hospodaření 1 563 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2016