Navigace

Obsah

Obec Mladějov na Moravě

hospodaření k 30.09.2017

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) 5 479 tis. Kč

 

Výdaje (konsolid.) 3 809 tis. Kč

 

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.)  1.670 tis. Kč

 

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky 0 tis. Kč

Hrazené úroky 40 tis. Kč

Uhrazené splátky 185 tis. Kč

Dluhová služba celkem 224 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem 38 964 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek 34 805 tis. Kč

Pohledávky brutto 501 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto 501 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto 484 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 3 385 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem 1 157 tis. Kč

Dlouhodobé závazky 941 tis. Kč

Krátkodobé závazky 215 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové 3 438 tis. Kč

Výnosy Celkové 5 458 tis. Kč

Výsledek hospodaření 2 020 tis. Kč

 

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2017